Jak skonfigurować monitorowanie punktu końcowego usługi Traffic Manager?

Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Traffic Manager.

Virtual Network

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Nie. Nie będą naliczane żadne opłaty za transfer danych w ramach sieci wirtualnej

  • Dowiedz się, jak importować/eksportować.

  • Dowiedz się, jak chronić usługę DNS.

  • Dowiedz się, jak zarządzać rekordami DNS.