How do I avoid unexpected charges for build (XAML) or cloud-based load testing?

You control whether we will charge your account for build (XAML) and cloud-based load testing and can set limits on usage. By default, your account is set to only allow free usage. You must explicitly enable charges within the Microsoft Azure classic portal.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, które przeglądarki są obsługiwane.

  • Informacje na temat obsługi typów kont.

  • Informacje na temat zamykania organizacji.

  • Informacje na temat rozliczeń.

  • Informacje na temat witryny Visual Studio Marketplace.

  • Dowiedz się, jak wdrożyć aplikację konsolową.