Jak sprawdzić bieżące użycie i pojemność usługi Azure Storage?

Dowiedz się, jak sprawdzić użycie usługi Azure Storage.

Konta magazynu

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak włączyć metryki magazynowania.

  • Dowiedz się, jak to zrobić, za pomocą tego samouczka.

  • Informacje na temat najlepszych rozwiązań.

  • Informacje na temat skalowalności magazynu.

  • Informacje na temat importowania/eksportowania magazynu.