Jak mogę zmigrować obecny system do usługi Premium Storage?

Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację do usługi Premium Storage.

Konta magazynu

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak to zrobić, za pomocą tego samouczka.

  • Dowiedz się, jak włączyć metryki magazynowania.

  • Informacje na temat skalowalności magazynu.

  • Informacje na temat najlepszych rozwiązań.

  • Dowiedz się, jak włączyć rejestrowanie po stronie klienta.