Jak skompilować bezpieczną aplikację sieci Web ASP.NET MVC 5, która umożliwia użytkownikom logowanie się przy użyciu poświadczeń z usług Facebook lub Google?

Dowiedz się, jak utworzyć aplikację Razor Pages, w której dane użytkownika są chronione za pomocą autoryzacji. Dotyczy też protokołu HTTPS, uwierzytelniania, zabezpieczeń i tożsamości platformy ASP.NET Core.

App Service

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak skonfigurować niestandardową nazwę domeny zakupioną w serwisie GoDaddy dla aplikacji internetowej w usłudze Azure App Service przy użyciu narzędzia Traffic Manager.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować aplikacje internetowe.

  • Informacje na temat obsługi technologii typu open source w usłudze Microsoft Azure App Service.

  • Dowiedz się, jak uaktualnić bazę danych ClearDB.