Jak wyceniane są subskrypcje portalu Azure Marketplace?

Ceny mogą się różnić w zależności od typów produktów i specyfikacji wydawcy. Opłaty za licencje na oprogramowanie oraz koszty użycia platformy Azure są naliczane osobno za pośrednictwem subskrypcji platformy Azure. Modele cenowe obejmują:

 • Model BYOL: dostarcz własną licencję (bring-your-own-license). W przypadku uzyskania licencji na oprogramowanie do używania w witrynie Azure Marketplace bezpośrednio od wydawcy lub odsprzedawcy za użycie nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty związane z oprogramowaniem.
 • Bezpłatny: wersja bezpłatna. Za użycie oferty nie są naliczane opłaty związane z licencją na oprogramowanie.
 • Bezpłatna wersja próbna oprogramowania: oferta, która jest bezpłatna w promocji przez ograniczony czas. W trakcie okresu próbnego nie są naliczane opłaty za korzystanie z oferty zgodnie z licencją na oprogramowanie wydawcy. Po zakończeniu okresu próbnego automatycznie rozpocznie się naliczanie opłat w oparciu o standardowe stawki oferty.
 • Na podstawie użycia: opłaty są naliczane w zależności od stopnia wykorzystywania oferty. W przypadku obrazów maszyn wirtualnych jest naliczana godzinna opłata portalu Azure Marketplace. W przypadku usług dla deweloperów i interfejsu API opłaty są naliczane zgodnie z jednostką miary zdefiniowaną w ofercie.
 • Opłata miesięczna: w przypadku naliczania i obciążania obowiązuje stała opłata miesięczna za subskrypcję oferty (od daty rozpoczęcia subskrypcji danego planu). Opłata miesięczna może być naliczana proporcjonalnie w przypadku rezygnacji w połowie miesiąca lub nieużywanych usług. Szczegóły cen określonych ofert można znaleźć na stronie szczegółów rozwiązania w witrynie https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ lub w portalu zarządzania Microsoft Azure. Uwaga: oprócz opłat miesięcznych opłaty za użycie platformy Azure mają zastosowanie dla wszystkich modeli cenowych, chyba że określono inaczej.

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Pytania można zadawać na naszych forach platformy Azure. Fora to zasoby online, które umożliwiają kontaktowanie się z innymi klientami korzystającymi z platformy Azure oraz ekspertami w tej dziedzinie w celu zadawania pytań, dzielenia się doświadczeniami i znajdowania rozwiązań. Są dostępne dwie opcje forum: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft, natomiast witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft.

  • Korzyści z pomocy technicznej mogą być dostępne, nawet jeśli nie masz planu pomocy technicznej. Jeśli jesteś członkiem określonych programów, takich jak MPN, MSDN lub BizSpark, możesz kwalifikować się do używania ograniczonych korzyści z pomocy technicznej platformy Azure, które powiązano z tymi programami. Aby lepiej zrozumieć opcje pomocy technicznej i związane z nimi korzyści, zapoznaj się dokładnie z warunkami i postanowieniami dotyczącymi świadczenia usług.
  • Subskrypcja platformy Azure obejmuje dostęp do pomocy technicznej związanej z zarządzaniem subskrypcjami (np. rozliczeniami, korektami przydziałów i transferami kont) bez dodatkowych kosztów. Pracę z żądaniem można rozpocząć w witrynie Azure Portal. Ponadto subskrypcje platformy Microsoft Azure oferują dostęp do pulpitu nawigacyjnego stanu platformy Azure oraz forów platformy Azure pomocnych w rozwiązywaniu problemów.
 • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.

  Usługa Azure Stack Hub jest objęta planami pomocy technicznej Standard, Pro Direct i Premium.

 • Azure support plans are customer support plans. Benefits in these plans are not transferrable to your customers.

 • Maszyny wirtualne oferowane w tych trzech promocjach będą dostępne do wdrożenia na żądanie do 31 października 2020 r. Promocyjne maszyny wirtualne wdrożone przed tym dniem będą działać dalej. Jednak nie będą one dostępne dla nowych wdrożeń po dacie zakończenia promocji.

 • Aby tworzyć nowe środowiska konwersacyjne, używaj zestawu Bot Framework SDK 4. Modele dialogów w zestawie Bot Framework SDK 3 były przez klientów uważane za zbyt sztywne i ograniczające. Zestaw Bot Framework SDK 4 oferuje modularność i rozszerzalność. Udostępnia on podstawy do tworzenia szablonów botów i akceleratorów rozwiązań. Jeśli już masz w środowisku produkcyjnym boty przygotowane za pomocą zestawu Bot Framework SDK 3, w przewidywalnej przyszłości będą działać w niezmienionej formie. Dowiedz się więcej ze strony z często zadawanymi pytaniami na temat platformy Bot Framework

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus zapewnia wszystkie funkcje dotyczące obsługi komunikatów dla kolejek i tematów usługi Azure Service Bus, oferując przewidywalną i powtarzalną wydajność, większą przepływność oraz wyższą dostępność. Warstwa Premium wykorzystuje dedykowany model alokacji zasobów, zapewniając izolację obciążenia i spójną wydajność. Zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci w warstwie Premium są zasobami dedykowanymi, dlatego nie są naliczane opłaty za transakcje komunikatów jak w innych warstwach. Wszystkie transakcje są uwzględniane podczas rozmieszczania jednostek obsługi komunikatów.