Jak wyceniane są subskrypcje portalu Azure Marketplace?

Ceny mogą się różnić w zależności od typów produktów i specyfikacji wydawcy. Opłaty za licencje na oprogramowanie oraz koszty użycia platformy Azure są naliczane osobno za pośrednictwem subskrypcji platformy Azure. Modele cenowe obejmują:

 • Model BYOL: dostarcz własną licencję (bring-your-own-license). W przypadku uzyskania licencji na oprogramowanie do używania w witrynie Azure Marketplace bezpośrednio od wydawcy lub odsprzedawcy za użycie nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty związane z oprogramowaniem.
 • Bezpłatny: wersja bezpłatna. Za użycie oferty nie są naliczane opłaty związane z licencją na oprogramowanie.
 • Bezpłatna wersja próbna oprogramowania: oferta, która jest bezpłatna w promocji przez ograniczony czas. W trakcie okresu próbnego nie są naliczane opłaty za korzystanie z oferty zgodnie z licencją na oprogramowanie wydawcy. Po zakończeniu okresu próbnego automatycznie rozpocznie się naliczanie opłat w oparciu o standardowe stawki oferty.
 • Na podstawie użycia: opłaty są naliczane w zależności od stopnia wykorzystywania oferty. W przypadku obrazów maszyn wirtualnych jest naliczana godzinna opłata portalu Azure Marketplace. W przypadku usług dla deweloperów i interfejsu API opłaty są naliczane zgodnie z jednostką miary zdefiniowaną w ofercie.
 • Opłata miesięczna: w przypadku naliczania i obciążania obowiązuje stała opłata miesięczna za subskrypcję oferty (od daty rozpoczęcia subskrypcji danego planu). Opłata miesięczna może być naliczana proporcjonalnie w przypadku rezygnacji w połowie miesiąca lub nieużywanych usług. Szczegóły cen określonych ofert można znaleźć na stronie szczegółów rozwiązania w witrynie https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ lub w portalu zarządzania Microsoft Azure. Uwaga: oprócz opłat miesięcznych opłaty za użycie platformy Azure mają zastosowanie dla wszystkich modeli cenowych, chyba że określono inaczej.

Related questions and answers

 • Aby przekonwertować istniejącego bota V4 na umiejętność, odwiedź stronę: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

 • Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure można łatwo uzyskać, przechodząc w trybie online do witryny Azure Portal i przesyłając żądanie pomocy technicznej. Dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami jest oferowany w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure, a pomoc techniczna jest świadczona w ramach jednego z planów pomocy technicznej platformy Azure. Aby uzyskać wskazówki krok po kroku dotyczące witryny Azure Portal, zobacz Jak utworzyć żądanie obsługi na platformie Azure. Możesz również tworzyć bilety pomocy technicznej i zarządzać nimi programistycznie przy użyciu interfejsu API REST biletu pomocy technicznej platformy Azure.

 • Tak. Azure Stack Hub to rozszerzenie platformy Azure. Pomoc techniczna dla tego rozszerzenia jest świadczona w ramach płatnych planów pomocy technicznej Standard, Professional Direct i Premier. Warto zauważyć, że obsługa rozszerzenia Stack nie jest uwzględniona w płatnym planie pomocy technicznej Developer.

 • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.

  Usługa Azure Stack Hub jest objęta planami pomocy technicznej Standard, Pro Direct i Premium.

 • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus to stała stawka dzienna za zakupioną jednostkę obsługi komunikatów. Przestrzenie nazw utworzone w warstwie Premium mogą zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, za które naliczane są określone stawki dzienne za jednostkę. Liczbę zakupionych jednostek obsługi komunikatów przestrzeni nazw w warstwie Premium można zmienić w dowolnym momencie, ale stawka dzienna opiera się na maksymalnej liczbie jednostek przypisanych do przestrzeni nazw w dowolnym momencie.