Jak odbywa się niepowtarzalna identyfikacja aktywnych urządzeń w ramach bezpłatnej warstwy usług Mobile Services?

Aktywne urządzenia danej usługi mobilnej można unikatowo zidentyfikować za pomocą ich identyfikatora instalacji. W przypadku urządzeń fizycznych identyfikator instalacji jest zazwyczaj trwały (o ile aplikacja nie zostanie odinstalowana przez użytkownika). W przypadku emulatorów urządzeń implementacja emulatora decyduje, czy przy każdorazowym uruchomieniu aplikacji zgłaszany jest ten sam, czy też nowy identyfikator instalacji.

Usługi mobilne

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Uaktualnienie możesz wykonać w dowolnej chwili za pomocą klasycznego portalu Microsoft Azure. Uaktualnienie od razu wchodzi w życie.

  • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa możesz zwiększyć liczbę jednostek przeznaczonych dla danej usługi za pomocą karty Skalowanie w klasycznym portalu Microsoft Azure. Inny sposób zwiększenia pojemności to zmiana warstwy na wyższą.