Jak są rozliczane wystąpienia serii A?

Wcześniej informacje o użytkowaniu maszyn wirtualnych A0, A2, A3 i A4 w warstwach Standardowa i Podstawowa były zawsze generowane jako ułamki (dla opcji A0) lub wielokrotności (dla opcji A2, A3 i A4) minut liczników maszyn wirtualnych A1. Otrzymaliśmy informacje, że czasami było to mylące dla klientów, więc wprowadziliśmy zmianę polegającą na przypisaniu użycia na sekundę do dedykowanych liczników dla opcji A0, A2, A3 i A4. Ta modyfikacja spowoduje zmianę identyfikatorów GUID zasobów dla maszyn wirtualnych A0, A2, A3 i A4. Jeśli Twoje procedury rozliczania bazują na identyfikatorach GUID zasobów, należy je zmodyfikować w celu uwzględnienia tych nowych liczników rozliczeń. Rozmiar wdrożeniaInformacje o użytkowaniu generowane jako wielokrotności opcji A1 do 10 stycznia 2016 roku Informacje o użytkowaniu generowane jako dedykowane liczniki od 11 stycznia 2016 roku| | |A0|0,25 godziny opcji A1|1 godzina opcji A0| |A2|2 godziny opcji A1|1 godzina opcji A2| |A3|4 godziny opcji A1|1 godzina opcji A3| |A4|8 godzin opcji A1|1 godzina opcji A4|

Maszyny wirtualne

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Informacje na temat sieciowej grupy zabezpieczeń.

  • Dysk tymczasowy to dysk podłączony bezpośrednio do wdrożonej maszyny wirtualnej. Zamknięcie maszyny wirtualnej powoduje usunięcie danych na dysku tymczasowym. Jeśli potrzebujesz trwałego miejsca do przechowywania danych, jest dostępnych wiele typów i rozmiarów dysków danych trwałych, za które są naliczane osobne opłaty. Więcej informacji można znaleźć w cenniku zasobów magazynowych. Jeśli chcesz korzystać z magazynu trwałych maszyn wirtualnych, zalecamy użycie usługi Managed Disks, która oferuje lepsze funkcje zarządzania, skalowalność, dostępność i zabezpieczenia.

  • Tak, dzięki funkcji przenośności licencji, jeśli korzystasz z pakietu Software Assurance, możesz „przenieść własną licencję” w przypadku wszystkich obsługiwanych produktów serwerowych uruchamianych na maszynach wirtualnych.

  • Może. Stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są już naliczane. Stan zatrzymania z alokacją oznacza, że opłaty są nadal naliczane za przydzielone rdzenie wirtualne (nie za licencję na oprogramowanie). Szczegółowe informacje o stanach maszyn wirtualnych są dostępne tutaj. StanRozliczeniaSzczegóły| | |Uruchamianie|Tak|Początkowy stan uruchamiania maszyn wirtualnych, czyli ich przechodzenia przez cykl rozruchu. Ten okres jest rozliczany, ponieważ maszyny wirtualne działają.| |Działające (uruchomione)|Tak|Stan działania maszyny wirtualnej.| |Zatrzymane|Tak|Opłaty naliczane są za zaalokowane rdzenie, a nie za licencję programową. Uwaga: aby przełączyć maszynę wirtualną do stanu zatrzymania, użyj opcji zasilania maszyny wirtualnej, a nie w klasycznym portalu Microsoft Azure.| |Usunięte (bez alokacji)|Nie|Rdzenie nie będą już zaalokowane do maszyny wirtualnej i nie będą za nie naliczane opłaty. Uwaga: jedynym sposobem zatrzymania wszystkich maszyn wirtualnych w usłudze w chmurze jest usunięcie środowisk przejściowych i produkcyjnych.|