Frequently asked questions for SQL Server on Azure Virtual Machines

Azure SQL Database

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak skonfigurować maszyny wirtualne pod kątem wydajności magazynu.

  • Dowiedz się, jak przywrócić tabelę.

  • Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy.

  • Dowiedz się, jak zarządzać dynamicznymi widokami zarządzania.

  • Informacje na temat programu SQL na maszynach wirtualnych platformy Azure.