Czy odsprzedaż usług opartych na systemie Azure jest ograniczona w krajach objętych embargiem?

Tak.

Related questions and answers

  • Aby przekonwertować istniejącego bota V4 na umiejętność, odwiedź stronę: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure można łatwo uzyskać, przechodząc w trybie online do witryny Azure Portal i przesyłając żądanie pomocy technicznej. Dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami jest oferowany w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure, a pomoc techniczna jest świadczona w ramach jednego z planów pomocy technicznej platformy Azure. Aby uzyskać wskazówki krok po kroku dotyczące witryny Azure Portal, zobacz Jak utworzyć żądanie obsługi na platformie Azure. Możesz również tworzyć bilety pomocy technicznej i zarządzać nimi programistycznie przy użyciu interfejsu API REST biletu pomocy technicznej platformy Azure.

  • Tak. Azure Stack Hub to rozszerzenie platformy Azure. Pomoc techniczna dla tego rozszerzenia jest świadczona w ramach płatnych planów pomocy technicznej Standard, Professional Direct i Premier. Warto zauważyć, że obsługa rozszerzenia Stack nie jest uwzględniona w płatnym planie pomocy technicznej Developer.

  • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.

    Usługa Azure Stack Hub jest objęta planami pomocy technicznej Standard, Pro Direct i Premium.

  • Klienci z pośrednią umową EA wszelkie pytania dotyczące cen w portalu Azure Marketplace powinni kierować do swoich dostawców rozwiązań licencjonowania.

  • Klienci programu subskrypcji online firmy Microsoft (MOSP, Microsoft Online Subscription Program), na przykład bezpośredni klienci internetowi, mogą wyświetlać szczegóły subskrypcji witryny Marketplace, korzystając z menu Marketplace w portalu rozliczeń platformy Azure. Klienci, którzy zakupili maszyny wirtualne w witrynie Marketplace, mogą wyświetlać szacowane naliczone opłaty w Portalu zarządzania Microsoft Azure. Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą wyświetlać szczegóły subskrypcji portalu Marketplace na karcie Azure Marketplace w widoku zarządzania kontami i rozliczeniami witryny Enterprise Portal. Uwaga: dla klientów z pośrednią umową EA będą widoczne jedynie informacje o ofercie i użyciu. Szczegóły dotyczące cen nie będą dostępne w witrynie Enterprise Portal.