Czy przydziały usługi Scheduler są stosowane na poziomie subskrypcji?

Przydziały usługi Scheduler są stosowane na poziomie subskrypcji. Należy też pamiętać, że wszystkie zadania w danej kolekcji zadań są powiązane z regionem danej kolekcji zadań.

Scheduler

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Opłaty za usługę Scheduler są naliczane godzinowo zawsze wtedy, gdy istnieje co najmniej jedna kolekcja zadań. Jedna jednostka w warstwie Standardowa jest naliczana dla każdych 10 utworzonych kolekcji zadań w warstwie Standardowa (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin. Podobnie jedna jednostka w warstwie Premium jest naliczana dla każdych 10 000 utworzonych kolekcji zadań (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin.

  • Usługa Scheduler obsługuje pracę o wysokiej dostępności, parując dwa regiony w tym samym obszarze geograficznym — Południowo-środkowe stany USA są parowane z Północno-środkowymi stanami USA, Europa Północna z Europą Zachodnią, a Azja i Pacyfik, część wschodnia z Azją i Pacyfikiem, częścią południowo-wschodnią. Zadania przesłane do danej lokalizacji geograficznej mogą być uruchamiane w dowolnym ze sparowanych regionów.

  • Dziennik wykonywania zawiera 60-dniową historię wykonywania zadań.