Czy do rejestracji na platformie Azure muszę mieć konto Microsoft?

Możesz utworzyć konto platformy Azure za pomocą konta Microsoft. Jeśli nie masz konta Microsoft, przejdź do strony logowania firmy Microsoft, a następnie na ekranie „Nie masz konta?” wybierz pozycję „Utwórz je”. Więcej informacji o platformie Azure

Related questions and answers

  • Aby przekonwertować istniejącego bota V4 na umiejętność, odwiedź stronę: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure można łatwo uzyskać, przechodząc w trybie online do witryny Azure Portal i przesyłając żądanie pomocy technicznej. Dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami jest oferowany w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure, a pomoc techniczna jest świadczona w ramach jednego z planów pomocy technicznej platformy Azure. Aby uzyskać wskazówki krok po kroku dotyczące witryny Azure Portal, zobacz Jak utworzyć żądanie obsługi na platformie Azure. Możesz również tworzyć bilety pomocy technicznej i zarządzać nimi programistycznie przy użyciu interfejsu API REST biletu pomocy technicznej platformy Azure.

  • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.

    Usługa Azure Stack Hub jest objęta planami pomocy technicznej Standard, Pro Direct i Premium.

  • Tak. Azure Stack Hub to rozszerzenie platformy Azure. Pomoc techniczna dla tego rozszerzenia jest świadczona w ramach płatnych planów pomocy technicznej Standard, Professional Direct i Premier. Warto zauważyć, że obsługa rozszerzenia Stack nie jest uwzględniona w płatnym planie pomocy technicznej Developer.

  • Partnerzy świadczący usługi mogą wnioskować o umieszczenie na liście, wypełniając formularz w Katalogu partnerów Azure. Aby zapewnić, że nasi klienci zapoznają się z najlepszymi partnerami firmy Microsoft, w Katalogu partnerów Azure są wymienieni tylko ci partnerzy uczestniczący w programie Microsoft Partner Network, którzy mają kompetencję Cloud Platform na poziomie Silver lub Gold. Po przesłaniu wniosku o umieszczenie w Katalogu partnerów Azure przejrzymy szczegóły, aby sprawdzić ich poprawność, i wyślemy Ci link do portalu dołączania, gdzie możesz wypełnić profil marketingowy. Po przesłaniu tego profilu zostanie on udostępniony w ciągu 3 dni roboczych, zakładając, że przesłany profil jest kompletny i poprawny.

  • Klienci programu subskrypcji online firmy Microsoft (MOSP, Microsoft Online Subscription Program), na przykład bezpośredni klienci internetowi, mogą wyświetlać szczegóły subskrypcji witryny Marketplace, korzystając z menu Marketplace w portalu rozliczeń platformy Azure. Klienci, którzy zakupili maszyny wirtualne w witrynie Marketplace, mogą wyświetlać szacowane naliczone opłaty w Portalu zarządzania Microsoft Azure. Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą wyświetlać szczegóły subskrypcji portalu Marketplace na karcie Azure Marketplace w widoku zarządzania kontami i rozliczeniami witryny Enterprise Portal. Uwaga: dla klientów z pośrednią umową EA będą widoczne jedynie informacje o ofercie i użyciu. Szczegóły dotyczące cen nie będą dostępne w witrynie Enterprise Portal.