Czy boty obsługują mowę?

Tak. Boty obsługują mowę w kanale mowy przez linię bezpośrednią.

Usługa Azure Bot

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Aby tworzyć nowe środowiska konwersacyjne, używaj zestawu Bot Framework SDK 4. Modele dialogów w zestawie Bot Framework SDK 3 były przez klientów uważane za zbyt sztywne i ograniczające. Zestaw Bot Framework SDK 4 oferuje modularność i rozszerzalność. Udostępnia on podstawy do tworzenia szablonów botów i akceleratorów rozwiązań. Jeśli już masz w środowisku produkcyjnym boty przygotowane za pomocą zestawu Bot Framework SDK 3, w przewidywalnej przyszłości będą działać w niezmienionej formie. Dowiedz się więcej ze strony z często zadawanymi pytaniami na temat platformy Bot Framework

 • Firma Microsoft zapewnia zaawansowaną konwersacyjną sztuczną inteligencję oraz interpretację języka naturalnego, platformę Bot Framework typu open source, pomoc techniczną na poziomie korporacyjnym oraz zachowanie pełnej własności danych i kontroli nad nimi.

 • Usługa QnA Maker pomaga utworzyć bota, który podczas rozmowy odpowiada na pytania dotyczące kwestii omówionych w dokumentacji, np. na stronie często zadawanych pytań. Dowiedz się więcej na temat działania usługi QnA Maker

 • Asystent wirtualny różni się od Cortany, Alexy i Asystenta Google, ponieważ umożliwia utworzenie asystenta wirtualnego z osobowością odpowiadającą marce. Ponadto wszelkie dane wynikające z interakcji z klientami za pośrednictwem wielu różnych kanałów pozostają Twoją własnością.

 • Aby używać klienta asystenta wirtualnego dla systemu Android, zobacz: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/samples/vaclient_android/

  Kompleksowy zestaw funkcji klienta asystenta wirtualnego dla systemu Android można znaleźć tutaj: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/samples/vaclient_android/

 • Manifest umiejętności umożliwia umiejętnościom samopisywanie się, informując o nazwie i opisie umiejętności, jej wymaganiach dotyczących uwierzytelniania oraz odrębnych akcjach przez nią uwidacznianych.

  Ten manifest zawiera wszystkie wymagane metadane, dzięki którym bot wywołujący wie, kiedy wyzwolić wywołanie umiejętności i jakie akcje ona oferuje. Przy użyciu manifestu narzędzie wiersza polecenia umiejętności konfiguruje bota do wykorzystania umiejętności.

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/skillmanifest/