Czy plany pomocy technicznej platformy Azure obejmują usługi lub funkcje w wersji zapoznawczej (beta)?

Pomoc techniczna dla usług i funkcji w wersji zapoznawczej jest oferowana tylko w przypadku programów typu „Publiczna wersja zapoznawcza” (zobacz często zadawane pytania powyżej). Pomoc techniczna dla innych usług w niepublicznej wersji zapoznawczej i/lub wersji beta może być dostępna za pośrednictwem naszych forów lub innych kanałów. Plany pomocy technicznej platformy Azure nie obejmują usług w niepublicznych wersjach zapoznawczych. Ogólnie płatne plany pomocy technicznej platformy Azure zapewniają pomoc techniczną dla usług i funkcji w publicznej wersji zapoznawczej. Występują wyjątki dotyczące objęcia pomocą techniczną publicznej wersji zapoznawczej, a usługi/funkcje nieobjęte planem pomocy technicznej można znaleźć tutaj. Prywatne lub ograniczone wersje zapoznawcze nie są uwzględniane w planach pomocy technicznej platformy Azure oraz mogą (lecz nie muszą) być wspierane za pośrednictwem forów platformy Azure. Pomoc techniczna dla usługi lub funkcji w publicznej wersji zapoznawczej jest ograniczona do problemów wymagających usunięcia awarii i jest oferowana tylko w języku angielskim i z całodobową dostępnością w przypadku ważności A i B (zgodnie z planem pomocy technicznej).

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Pytania można zadawać na naszych forach platformy Azure. Fora to zasoby online, które umożliwiają kontaktowanie się z innymi klientami korzystającymi z platformy Azure oraz ekspertami w tej dziedzinie w celu zadawania pytań, dzielenia się doświadczeniami i znajdowania rozwiązań. Są dostępne dwie opcje forum: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft, natomiast witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft.

  • Korzyści z pomocy technicznej mogą być dostępne, nawet jeśli nie masz planu pomocy technicznej. Jeśli jesteś członkiem określonych programów, takich jak MPN, MSDN lub BizSpark, możesz kwalifikować się do używania ograniczonych korzyści z pomocy technicznej platformy Azure, które powiązano z tymi programami. Aby lepiej zrozumieć opcje pomocy technicznej i związane z nimi korzyści, zapoznaj się dokładnie z warunkami i postanowieniami dotyczącymi świadczenia usług.
  • Subskrypcja platformy Azure obejmuje dostęp do pomocy technicznej związanej z zarządzaniem subskrypcjami (np. rozliczeniami, korektami przydziałów i transferami kont) bez dodatkowych kosztów. Pracę z żądaniem można rozpocząć w witrynie Azure Portal. Ponadto subskrypcje platformy Microsoft Azure oferują dostęp do pulpitu nawigacyjnego stanu platformy Azure oraz forów platformy Azure pomocnych w rozwiązywaniu problemów.
 • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.

  Usługa Azure Stack Hub jest objęta planami pomocy technicznej Standard, Pro Direct i Premium.

 • Azure support plans are customer support plans. Benefits in these plans are not transferrable to your customers.

 • Maszyny wirtualne oferowane w tych trzech promocjach będą dostępne do wdrożenia na żądanie do 31 października 2020 r. Promocyjne maszyny wirtualne wdrożone przed tym dniem będą działać dalej. Jednak nie będą one dostępne dla nowych wdrożeń po dacie zakończenia promocji.

 • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.