Czy boty usługi Azure obsługują możliwości języka naturalnego jak Alexa?

Tak. Boty platformy Bot Framework obsługują rozumienie języka naturalnego za pośrednictwem usługi Language Understanding (LUIS). Dowiedz się więcej o usłudze LUIS: https://www.luis.ai.

Usługa Azure Bot

Powiązane pytania i odpowiedzi