Czy aplikacje interfejsu API usługi App Service obsługują strukturę Swagger?

Dowiedz się, jak usługa Azure App Service umożliwia hostowanie interfejsów API RESTful z obsługą mechanizmu CORS.

App Service

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak skonfigurować niestandardową nazwę domeny zakupioną w serwisie GoDaddy dla aplikacji internetowej w usłudze Azure App Service przy użyciu narzędzia Traffic Manager.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować aplikacje internetowe.

  • Informacje na temat obsługi technologii typu open source w usłudze Microsoft Azure App Service.

  • Dowiedz się, jak uaktualnić bazę danych ClearDB.