Jaka jest różnica między usługą Azure Bot Service i zestawem Bot Framework SDK oraz narzędziami?

Azure Bot Service to usługa zarządzana, która pomaga tworzyć konwersacyjne aplikacje na platformie Azure i zarządzać nimi — wszystko za pośrednictwem jednej usługi. Korzystając z usługi Azure Bot Service, możesz utworzyć bota, udostępnić go klientom za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych, zintegrować inne usługi platformy Azure i sprawdzać użycie swojej aplikacji poprzez analizę.

Zestaw Bot Framework SDK to najpełniejsze środowisko do dostarczania botów. Obejmuje zbiór zestawów SDK typu open-source do tworzenia środowisk konwersacyjnych, narzędzie Bot Framework Emulator do lokalnego testowania i debugowania bota oraz szereg narzędzi wiersza polecenia pomagających w tworzeniu różnych usług bota i zarządzaniu nimi.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

  • Aby przekonwertować istniejącego bota V4 na umiejętność, odwiedź stronę: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Zespół usługi Bot Service zawsze ewaluuje nowe kanały i telemetrię użycia. Sugestie dotyczące nowych kanałów usługi Bot Service można przesyłać tutaj oraz w repozytoriach GitHub.

  • Usługa Azure Bot Service jest zgodna ze standardami ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement (HIPAA BAA), Health Information Trust Alliance Common Security Framework (HITRUST) oraz SOC 1, SOC 2 i SOC 3.

  • Asystent wirtualny różni się od Cortany, Alexy i Asystenta Google, ponieważ umożliwia utworzenie asystenta wirtualnego z osobowością odpowiadającą marce. Ponadto wszelkie dane wynikające z interakcji z klientami za pośrednictwem wielu różnych kanałów pozostają Twoją własnością.

  • Firma Microsoft zapewnia zaawansowaną konwersacyjną sztuczną inteligencję oraz interpretację języka naturalnego, platformę Bot Framework typu open source, pomoc techniczną na poziomie korporacyjnym oraz zachowanie pełnej własności danych i kontroli nad nimi.

  • Usługa QnA Maker pomaga utworzyć bota, który podczas rozmowy odpowiada na pytania dotyczące kwestii omówionych w dokumentacji, np. na stronie często zadawanych pytań. Dowiedz się więcej na temat działania usługi QnA Maker