Czy umiejętności można dostosować?

Tak, aspekty umiejętności asystenta wirtualnego (model językowy, okna dialogowe, kod integracji i generowanie języka) mogą być dostosowywane przez klientów i/lub partnerów. Pełny kod źródłowy jest udostępniany w usłudze GitHub.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers