Czy zmiany na koncie usługi GitHub mają wpływ na moje konto Microsoft?

Zmiany wprowadzone na koncie usługi GitHub nie mają wpływu na konto Microsoft. Zmiany wprowadzone na koncie Microsoft nie mają wpływu na konto usługi GitHub. Konto usługi GitHub i konto Microsoft nadal działają osobno. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.