Czy mój bot współdziała z usługą Alexa?

Listę obecnie obsługiwanych kanałów można znaleźć tutaj: https://aka.ms/bfchannels. Zespół platformy Bot Framework nieustannie ocenia bieżące i przyszłe kanały.

Azure Bot Services

Powiązane pytania i odpowiedzi