Can I use the monthly Azure credit that I receive as a Visual Studio subscriber to pay for Team Services?

While the monthly credit does not apply toward Visual Studio Team Services purchases, you can still use this Azure subscription for billing. You’ll just need to set up a method of payment and remove the $0 spending cap. Learn more about monthly Azure credits for Visual Studio subscribers.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Informacje na temat obsługi typów kont.

  • Informacje na temat rozliczeń.

  • Informacje na temat zamykania organizacji.

  • Dowiedz się, które przeglądarki są obsługiwane.

  • Dowiedz się, jak wdrożyć aplikację konsolową.

  • Informacje na temat tworzenia rozwiązań innych niż firmy Microsoft.