Czy można używać usługi Office365 (łącznie z programami Exchange i Skype dla firm) w usłudze ExpressRoute?

Tak. Przejdź do strony usługi Office 365, aby uzyskać wskazówki, zalecenia i procedurę implementacji dotyczące używania usługi ExpressRoute z usługą Office 365. Licencję usługi Office 365 należy uzyskać oddzielnie. Aby móc używać usługi Office 365 z usługą ExpressRoute, musisz kupić obwód usługi ExpressRoute w warstwie Premium. Co więcej, w przypadku wybrania naliczanego planu taryfowego usługi ExpressRoute naliczane będą opłaty za transfer danych (w oparciu o zużycie). Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

Usługa ExpressRoute systemu Azure

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z usługodawcą.

  • W dowolnym momencie można zwiększyć szybkość portu bez przerw w usługach. Szybkość portu można zmniejszyć przez usunięcie obwodu w ramach istniejącego planu taryfowego i ponowne utworzenie go w ramach nowego planu. Aby zainicjować obsługę nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą

  • Odpowiedź na to pytanie zależy od rozmiaru, użycia i regionu obwodu, ale plan taryfowy z danymi nieograniczonymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku wysokiego poziomu użycia obwodu, natomiast plan taryfowy z danymi naliczanymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku niskiego poziomu użycia obwodu.

  • Naliczanie opłat dotyczących usługi ExpressRoute rozpoczyna się w momencie wydania klientowi klucza usługi i kończy się po (1) wysłaniu przez klienta żądania usunięcia obwodu ORAZ (2) zakończeniu obsługi obwodu przez dostawcę usług Exchange lub dostawcę usług sieciowych.

  • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku usługi ExpressRoute następujące regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3 oraz strefie administracyjnej: Strefa 1: Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Francja Środkowa, Francja Południowa, Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa Strefa 2: Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa, Indie Południowe, Indie Zachodnie, Indie Środkowe Strefa 3: Brazylia Południowa Strefa administracyjna: US Gov Iowa, US Gov Wirginia

  • W dowolnym momencie można zmienić pan taryfowy z naliczanego na nieograniczony bez przerw w usługach. Plan taryfowy można zmienić z nieograniczonego na naliczany, usuwając obwód w nieograniczonym planie taryfowym i odtwarzając go w naliczanym planie taryfowym. Aby przeprowadzić aprowizację nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute