Czy mogę używać platformy Azure za darmo bez bezpłatnego konta?

Aby używać platformy Azure, musisz utworzyć bezpłatne konto. Po zarejestrowaniu się otrzymasz 200 USD środków do wykorzystania na zapoznanie się z usługami platformy Azure przez 30 dni, 12 miesięcy korzystania z bezpłatnych popularnych usług oraz ponad 25 usług, które są zawsze bezpłatne. Na koniec 30-dniowego okresu lub po wykorzystaniu przyznanych środków w wysokości 200 USD podwyższ poziom swojego konta do subskrypcji platformy Azure z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem i usuń limit wydatków, aby kontynuować korzystanie z bezpłatnych usług. Jeśli będziesz korzystać z usług, które są zawsze bezpłatne, nie zapłacisz nic.

Related questions and answers

  • Dziękujemy za zainteresowanie platformą Azure for Students! Cieszymy się, że Ci się spodobała. Obecnie nie oferujemy odnowień. Wracaj tutaj, aby zapoznać się z aktualizacjami.

  • Jeśli po upływie 12 miesięcy lub po wyczerpaniu środków w wysokości 100 USD (cokolwiek nastąpi szybciej) postanowisz nie zmieniać subskrypcji na płatną, wszystkie wdrożone produkty zostaną wycofane i staną się niedostępne. Zawsze możesz wrócić i zmienić subskrypcję w ciągu 90 następnych dni.

  • Oferta Azure for Students Starter jest obecnie dostępna tylko dla studentów spełniających poniższe wymagania. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 13 lat (jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych) lub 16 lat (jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi). Musisz potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie (może to być także identyfikator Shibboleth). Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe.

    Oferta jest ograniczona do jednej subskrypcji Azure for Students Starter na uprawnionego klienta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Firma Microsoft może wycofać tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

  • Subskrypcje to jednostki zapewniające dostęp do produktów Azure w ramach oferty Azure for Students Starter.

  • Po wyczerpaniu dostępnych środków lub upłynięciu 12 miesięcy Twoja subskrypcja platformy Azure zostanie zdezaktywowana. Aby nadal korzystać z platformy Azure, możesz zmienić ją na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną Azure.

  • Tak, w ramach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure obsługujemy wirtualizację zagnieżdżoną, nie wymagając, aby klient przydzielał dodatkowe licencje systemu Windows Server dla zagnieżdżonych maszyn wirtualnych.