Czy mogę używać usługi Azure DevOps w projektach komercyjnych/produkcyjnych?

Informacje na temat komercyjnej pomocy technicznej.

Azure DevOps

Related questions and answers

  • Informacje na temat własności adresu IP.

  • Informacje na temat opcji grup zasobów.

  • Informacje na temat dostępu kont.

  • Informacje na temat problemów z zakupami.

  • Dowiedz się, jak połączyć konta.