Czy można używać konta służbowego z usługami Azure DevOps?

Informacje na temat obsługi typów kont.

Azure DevOps

Related questions and answers

  • Informacje na temat opcji grup zasobów.

  • Informacje na temat dostępu kont.

  • Dowiedz się, jak połączyć konta.

  • Informacje na temat problemów z zakupami.

  • Informacje na temat własności adresu IP.