Czy mogę wypróbować bezpłatnie platformę Azure?

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie przez 30 dni po zarejestrowaniu bezpłatnego konta. Oprócz uzyskania bezpłatnego dostępu do popularnych produktów, uzyskasz środki w wysokości 200 USD na zapoznanie się z dowolną usługą platformy Azure w ciągu tych 30 dni. Po upływie Twoich pierwszych 30 dni lub wykorzystaniu wszystkich bezpłatnych środków (cokolwiek nastąpi wcześniej), jeśli postanowisz uaktualnić swoje konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, możesz nadal tworzyć na platformie Azure za pomocą bezpłatnych usług. Pewne przydziały popularnych produktów, takich jak zasoby obliczeniowe, sieć, magazyn i bazy danych, są bezpłatne przez 12 miesięcy po podniesieniu poziomu subskrypcji. Ponad 25 innych usług zawsze jest bezpłatnych.

Related questions and answers