Czy w każdej chwili można zmieniać model rozliczeń między opcjami „wg użytkownika” i „wg uwierzytelnienia”?

Model rozliczeń jest wybierany podczas tworzenia zasobu i nie można go zmienić po zainicjowaniu obsługi administracyjnej zasobu. Można jednak utworzyć nowy zasób korzystający z usługi Multi-Factor Authentication i zastąpić nim pierwotny zasób. Należy pamiętać, że nie można przenosić do nowego zasobu ustawień użytkownika ani opcji konfiguracji.

Multi-Factor Authentication

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Rozliczenie jest oparte na liczbie użytkowników korzystających z uwierzytelniania Multi-Factor Authentication.

  • W czasie tworzenia dostawcy usługi Multi-Factor Authentication w klasycznym portalu Microsoft Azure można wybrać model rozliczeń/użycia „wg użytkownika” lub „wg uwierzytelnienia”. Jest to zasób oparty na użyciu rozliczany w ramach subskrypcji platformy Azure organizacji — tak jak maszyny wirtualne lub witryny.

  • Niektóre funkcje usługi Azure Multi-Factor Authentication są udostępniane bezpłatnie administratorom globalnym platformy Azure, jeśli z usługą Azure Multi-Factor Authentication nie została zainicjowana obsługa administracyjna odpowiedniej usługi Azure Active Directory dla użytkowników katalogu.

  • Wszelkie koszty są podsumowywane w modelu wg użytkownika lub uwierzytelnienia w ramach usługi. Organizacja nie jest obciążana za poszczególne połączenia telefoniczne lub wiadomości SMS wysyłane do użytkowników w czasie korzystania z usługi Azure Multi-Factor Authentication. Posiadacze telefonów mogą być obciążani przez operatorów opłatami za roaming lub innymi kosztami związanymi z odbieraniem połączeń lub wiadomości SMS.