Can I scale Azure Redis Cache units similar to the concept in Managed Cache?

Yes. In premium tier you can scale out to multiple Redis Cache units.

Azure Cache for Redis

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Usługi Managed Cache Service i Pamięć podręczna oparta na roli zostały wycofane 30 listopada 2016 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016 (Wycofanie usług Azure Managed Cache i Pamięć podręczna oparta na roli platformy Azure planowane jest na dzień 30 listopada 2016 r.).

  • Zalecamy, aby przy tworzeniu nowego oprogramowania używać usługi Azure Cache for Redis ze względu na oferowaną przez nią elastyczność. Jest ona oparta na otwartym protokole Redis obsługiwanym przez wiele języków programowania (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby i co najmniej 29 innych). Dzięki temu może być ona używana w przypadku niemal dowolnego obciążenia, jakie można utworzyć na platformie Azure.