Czy można zapisywać rozmowy na potrzeby szkoleń pracowników?

Transkrypcje są przydatne podczas przeglądu historii rozmów: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/bot-builder-debug-transcript.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers