Czy można przenosić licencje na system Windows Server 2012 i jego obrazy między usługami Hyper-V i Azure?

Licencja na korzystanie z systemu Windows Server w środowisku platformy Azure jest domyślnie wliczona w minutową stawkę za korzystanie z maszyny wirtualnej systemu Windows. Licencje na system Windows Server nie kwalifikują się do objęcia przenoszeniem licencji w ramach programu Software Assurance, ale klienci licencjonujący system Windows Server za pomocą programu Software Assurance mogą skorzystać z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby podczas korzystania z maszyny wirtualnej systemu Windows mieć tańsze, minutowe stawki. Należy uzyskać osobne licencje na lokalne korzystanie z systemu Windows Server (zarówno na wirtualnym dysku twardym, jak i w inny sposób).

Related questions and answers