Czy mogę przenosić obiekty usługi Azure DevOps między grupami zasobów platformy Azure oraz zmieniać nazwy grup zasobów zawierających te obiekty?

Informacje na temat opcji grup zasobów.

Azure DevOps

Related questions and answers

  • Informacje na temat tworzenia rozwiązań innych niż firmy Microsoft.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować protokół HTTPS.

  • Dowiedz się, jak użyć testowania obciążenia.

  • Informacje na temat dostępu kont.

  • Informacje na temat rozliczeń.

  • Informacje na temat problemów z zakupami.