Czy mogę przenosić obiekty usługi Azure DevOps między grupami zasobów platformy Azure oraz zmieniać nazwy grup zasobów zawierających te obiekty?

Informacje na temat opcji grup zasobów.

Azure DevOps

Related questions and answers

  • Informacje na temat dostępu kont.

  • Informacje na temat problemów z zakupami.

  • Dowiedz się, jak połączyć konta.

  • Informacje na temat własności adresu IP.