Czy mogę przenosić obiekty usługi Azure DevOps między grupami zasobów platformy Azure oraz zmieniać nazwy grup zasobów zawierających te obiekty?

Informacje na temat opcji grup zasobów.

Azure DevOps

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Informacje na temat tworzenia rozwiązań innych niż firmy Microsoft.

  • Dowiedz się, jak użyć testowania obciążenia.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować protokół HTTPS.

  • Informacje na temat problemów z zakupami.

  • Informacje na temat rozliczeń.

  • Informacje na temat dostępu kont.