Czy możliwe jest przekroczenie limitu użycia dla poszczególnych warstw? Jeśli tak, to jak odbywa się rozliczanie w przypadku przekroczenia użycia? Jeśli nie, to co się dzieje z usługą w przypadku osiągnięcia limitu?

Warstwy Podstawowa, Standardowa i Premium uwzględniają pewną ilość miejsca w magazynie w ramach cennika. Gdy nastąpi przekroczenie uwzględnionej ilości miejsca w magazynie, dla rejestrów są naliczane opłaty za dodatkową ilość.

Container Registry

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • W przypadku wychodzącego ruchu sieciowego z centrów danych platformy Azure lub między tymi centrami są naliczane opłaty za sieć w warstwie Standardowa. Zalecamy przechowywanie rejestru w tym samym centrum danych co wdrożenia kontenerów. Funkcja replikacji geograficznej w wersji zapoznawczej umożliwia wspólne zarządzanie wieloma regionami, udostępniając wdrożenia w pobliżu sieci w wielu regionach.

  • Tak, możliwa jest zmiana jednostki SKU w zarządzanej warstwie za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Użytkownikom zostanie naliczona opłata zgodna z ceną poprzedniej jednostki SKU aż do momentu zmiany oraz zgodnie z nową ceną jednostki SKU po wprowadzeniu zmiany.

  • Na rachunku będzie znajdował się koszt poszczególnych rejestrów zarządzanych zgodnie z ich jednostkami SKU, a także wszystkie opłaty sieciowe.