Czy mogę pobrać dane swojego projektu usługi Azure DevOps i używać ich na swojej maszynie?

Informacje na temat obsługi danych lokalnych.

Azure DevOps

Related questions and answers

  • Informacje na temat tworzenia rozwiązań innych niż firmy Microsoft.

  • Informacje na temat rozliczeń.

  • Dowiedz się, jak użyć testowania obciążenia.

  • Informacje na temat problemów z zakupami.

  • Informacje na temat dostępu kont.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować protokół HTTPS.