Czy mogę kupić rozwiązania z witryny Azure Marketplace od dostawcy rozwiązań w chmurze platformy Azure?

Obecnie w portalu Marketplace są dostępne tylko oferty bezpłatne i typu bring-your-own-license (BYOL) dla dostawców usług w chmurze na platformie Azure i klientów programu Open.

Related questions and answers