Czy mogę wstecznie stosować te korzyści względem maszyn wirtualnych platformy Azure?

Tak, możesz. Funkcja „tagowania wstecznego” umożliwia tagowanie istniejących maszyn wirtualnych w celu użycia tej korzyści. Dowiedz się więcej na temat tego, jak używać korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

Related questions and answers