Czy mogę stosować korzyść użycia hybrydowego platformy Azure względem produktów innych niż Windows Server?

Nie, korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy tylko systemu Windows Server w wersjach Standard i Datacenter. W przypadku braku tych systemów można korzystać z funkcji przenośności licencji w celu wdrożenia istniejących licencji na serwer SQL Server w chmurze bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.