Czy mogę zastosować wystąpienia zarezerwowane kupione dla zwykłych maszyn wirtualnych z serii NC, NV i H do promocyjnych maszyn wirtualnych?

Nie. Wystąpienia zarezerwowane kupione dla zwykłych maszyn wirtualnych nie mają zastosowania do promocyjnych maszyn wirtualnych.

Related questions and answers