Czy klienci mogą korzystać z licencji CAL usług pulpitu zdalnego posiadanych w ramach umowy licencjonowania zbiorowego w celu uzyskiwania dostępu do wystąpień systemu Windows Server w środowiskach platformy Azure lub innych usługodawców?

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. klienci licencjonowania zbiorowego, którzy mają aktywny pakiet Software Assurance w ramach licencji CAL usług pulpitu zdalnego, zyskają rozszerzone prawa pozwalające im na używanie licencji CAL usług pulpitu zdalnego z pakietem Software Assurance w odniesieniu do systemu Windows Server działającego na platformie Azure lub w innym udostępnionym środowisku serwera dostawcy usług. Ta korzyść Software Assurance licencji CAL usług pulpitu zdalnego pozwoli każdemu użytkownikowi na dostęp do funkcji usług pulpitu zdalnego tylko w jednym udostępnionym środowisku serwera (tzn. na platformie Azure lub na serwerze innej firmy) oprócz dostępu do odpowiednich funkcji na serwerach lokalnych. Aby uzyskać tę korzyść, wypełnij i prześlij formularz weryfikacji przeniesienia licencji do systemu Azure lub do autoryzowanego partnera ds. przenoszenia licencji, gdzie będzie uruchamiany hostowany graficzny interfejs użytkownika. Więcej szczegółów znajduje się w dodatku 2 sekcji korzyści Software Assurance dokumentu Prawa do używania produktów.

Related questions and answers

  • Tak, można z niej korzystać w ponad 140 krajach, w których platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego. Oferta nie obejmuje produktów należących do suwerennej chmury w regionach US Government i Azure (Niemcy).

  • Usługa Azure Bot Service umożliwia tworzenie wszystkich rodzajów botów, od wewnętrznych botów firmowych pomagających w finalizacji określonych transakcji po boty publiczne w takich kanałach jak Skype, Facebook Messenger, Slack i Microsoft Teams, które reprezentują Twoją markę i pomagają poprawić jakość obsługi klienta. Boty są oparte na szerokim zakresie usług Azure Cognitive Services, aby umożliwić obsługę obrazów i mowy, analizę tekstu, analizę tonacji i nie tylko. Gdy to konieczne, boty mogą przekierowywać rozmowy do fizycznych agentów.

  • Usługa Azure Bot Service obsługuje różne metody uwierzytelniania: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/bot-builder-authentication?tabs=csharp%2Cbot-oauth.

  • Aby utworzyć nowego bota za pomocą usługi Azure Bot Service lub zestawu SDK i narzędzi platformy Bot Framework, zacznij od przejścia na stronę https://botframework.com. Znajdziesz na niej wskazówki dotyczące planowania, tworzenia, testowania i oceniania bota.

  • Szczegółowy cennik usługi Azure Bot Service można znaleźć na stronie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/bot-service/.

  • Możesz wytrenować model języka bota w usłudze Language Understanding (LUIS): https://www.luis.ai.