Czy klienci mogą korzystać z licencji CAL usług pulpitu zdalnego posiadanych w ramach umowy licencjonowania zbiorowego w celu uzyskiwania dostępu do wystąpień systemu Windows Server w środowiskach platformy Azure lub innych usługodawców?

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. klienci licencjonowania zbiorowego, którzy mają aktywny pakiet Software Assurance w ramach licencji CAL usług pulpitu zdalnego, zyskają rozszerzone prawa pozwalające im na używanie licencji CAL usług pulpitu zdalnego z pakietem Software Assurance w odniesieniu do systemu Windows Server działającego na platformie Azure lub w innym udostępnionym środowisku serwera dostawcy usług. Ta korzyść Software Assurance licencji CAL usług pulpitu zdalnego pozwoli każdemu użytkownikowi na dostęp do funkcji usług pulpitu zdalnego tylko w jednym udostępnionym środowisku serwera (tzn. na platformie Azure lub na serwerze innej firmy) oprócz dostępu do odpowiednich funkcji na serwerach lokalnych. Aby uzyskać tę korzyść, wypełnij i prześlij formularz weryfikacji przeniesienia licencji do systemu Azure lub do autoryzowanego partnera ds. przenoszenia licencji, gdzie będzie uruchamiany hostowany graficzny interfejs użytkownika. Więcej szczegółów znajduje się w dodatku 2 sekcji korzyści Software Assurance dokumentu Prawa do używania produktów.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.