Czy klienci mogą korzystać z licencji CAL usług pulpitu zdalnego posiadanych w ramach umowy licencjonowania zbiorowego w celu uzyskiwania dostępu do wystąpień systemu Windows Server w środowiskach platformy Azure lub innych usługodawców?

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. klienci licencjonowania zbiorowego, którzy mają aktywny pakiet Software Assurance w ramach licencji CAL usług pulpitu zdalnego, zyskają rozszerzone prawa pozwalające im na używanie licencji CAL usług pulpitu zdalnego z pakietem Software Assurance w odniesieniu do systemu Windows Server działającego na platformie Azure lub w innym udostępnionym środowisku serwera dostawcy usług. Ta korzyść Software Assurance licencji CAL usług pulpitu zdalnego pozwoli każdemu użytkownikowi na dostęp do funkcji usług pulpitu zdalnego tylko w jednym udostępnionym środowisku serwera (tzn. na platformie Azure lub na serwerze innej firmy) oprócz dostępu do odpowiednich funkcji na serwerach lokalnych. Aby uzyskać tę korzyść, wypełnij i prześlij formularz weryfikacji przeniesienia licencji do systemu Azure lub do autoryzowanego partnera ds. przenoszenia licencji, gdzie będzie uruchamiany hostowany graficzny interfejs użytkownika. Więcej szczegółów znajduje się w dodatku 2 sekcji korzyści Software Assurance dokumentu Prawa do używania produktów.

Related questions and answers

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach umowy klienta firmy Microsoft, możesz anulować istniejący plan, a następnie zakupić wyższą warstwę planu w witrynie Azure Portal.

  Jeśli masz umowę Enterprise Agreement, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Plan pomocy technicznej możesz kupić w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure lub witryny Azure Portal. Plan pomocy technicznej jest również dostępny w ramach umowy klienta firmy Microsoft. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement i chcesz kupić plan pomocy technicznej Professional Direct, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach umowy klienta firmy Microsoft, odnowimy go automatycznie przy użyciu zarejestrowanej formy płatności.

  Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem partnera lub przedstawiciela firmy Microsoft, powiadomi Cię on, gdy nadejdzie czas na odnowienie.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach umowy klienta firmy Microsoft, zmiany można wprowadzać w witrynie Azure Portal. Aby zmienić plan pomocy technicznej, najpierw musisz anulować istniejący plan, a następnie kupić nowy. Aby anulować, wybierz subskrypcję planu pomocy technicznej, którą chcesz anulować, a następnie wybierz pozycję Anuluj subskrypcję*.

  Jeśli masz pytania dotyczące zmiany lub anulowania planu pomocy technicznej, utwórz nowy wniosek o pomoc techniczną. Jako Typ problemu* wybierz Zarządzanie subskrypcją*. Wybierz odpowiedni plan pomocy technicznej, a następnie wybierz pozycję Żądanie anulowania subskrypcji*. Ponieważ plany pomocy technicznej są rozliczane miesięcznie, nie otrzymasz proporcjonalnego zwrotu w przypadku anulowania przed końcem miesiąca.

  Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem partnera lub przedstawiciela firmy Microsoft, skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy.

 • Miesięczny koszt planu pomocy technicznej obejmuje jedno konto rozliczeniowe niezależnie od liczby subskrypcji lub użytkowników w ramach tego konta.

  Wszystkie subskrypcje powiązane z kontem rozliczeniowym mają ten sam plan pomocy technicznej i wszyscy użytkownicy z prawami administratora/właściciela w dowolnej subskrypcji powiązanej z kontem z planem pomocy technicznej będą mogli korzystać z pomocy technicznej dla tych subskrypcji. Przejdź do witryny Azure Portal, aby wyświetlić listę subskrypcji na Twoim koncie.

 • Opłaty będą naliczane miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację usługi Azure Cost Management i rozliczeń.