Czy klienci mogą wynajmować komputery klienckie z systemem Windows na platformie Azure lub od innych usługodawców?

Nie, hostowanie wielu dzierżaw jest ograniczone przez prawo do używania klienckiego systemu Windows, takiego jak Windows 7 czy Windows 8. Komputery klienckie z systemem Windows nie są dostępne ani na platformie Azure, ani za pośrednictwem innych usługodawców, takich jak Amazon czy Rackspace. Dowiedz się więcej o prawach do używania produktów Microsoft.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.