Jak uruchamiać boty w trybie offline?

Obecnie usługa Azure Bot Service jest ofertą tylko w trybie online. Jednak zespół usługi Bot Service planuje wprowadzenie scenariuszy umożliwiających stosowanie kanałów Premium w subskrypcji z obsługą usługi Azure Virtual Network. Zespół ewaluuje także rozwiązania działające w Twoich centrach danych i na Twoich urządzeniach.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers