Czy subskrybent programu Visual Studio może uruchamiać w usłudze Azure Virtual Machines oprogramowanie, na które uzyskał licencje w ramach usługi MSDN?

Tak. Każdy aktualny subskrybent programu Visual Studio, który uaktywnił subskrypcję, może uruchamiać większość oprogramowania licencjonowanego w ramach usługi MSDN w usłudze Azure Virtual Machines, co zapewnia większą elastyczność tworzenia i testowania aplikacji. To prawo do używania w chmurze dotyczy wszystkich programów objętych subskrypcją MSDN z wyjątkiem klienckiej wersji systemu Windows i systemu Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać system Windows Server w usłudze Azure Virtual Machines, ale ponieważ nie jest to częścią prawa do używania w chmurze, będą obciążani według stawki usługi Virtual Machines w systemie Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać usługę Virtual Machines w klienckim systemie Windows jedynie w ramach subskrypcji korzyści MSDN Azure lub subskrypcji MSDN: tworzenie i testowanie — płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. Więcej szczegółów na temat praw do używania w chmurze zawiera oficjalny dokument dotyczący licencjonowania programu Visual Studio i MSDN. Oprócz tego nowego prawa do używania dla subskrybentów programu Visual Studio zostały zaktualizowane korzyści Azure MSDN w celu zaoferowania subskrybentom MSDN miesięcznych środków na używanie usług platformy Azure i obniżonych stawek za używanie usługi Virtual Machines w systemie Windows Server.

Related questions and answers

  • Aby przekonwertować istniejącego bota V4 na umiejętność, odwiedź stronę: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure można łatwo uzyskać, przechodząc w trybie online do witryny Azure Portal i przesyłając żądanie pomocy technicznej. Dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami jest oferowany w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure, a pomoc techniczna jest świadczona w ramach jednego z planów pomocy technicznej platformy Azure. Aby uzyskać wskazówki krok po kroku dotyczące witryny Azure Portal, zobacz Jak utworzyć żądanie obsługi na platformie Azure. Możesz również tworzyć bilety pomocy technicznej i zarządzać nimi programistycznie przy użyciu interfejsu API REST biletu pomocy technicznej platformy Azure.

  • Tak. Azure Stack Hub to rozszerzenie platformy Azure. Pomoc techniczna dla tego rozszerzenia jest świadczona w ramach płatnych planów pomocy technicznej Standard, Professional Direct i Premier. Warto zauważyć, że obsługa rozszerzenia Stack nie jest uwzględniona w płatnym planie pomocy technicznej Developer.

  • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.

    Usługa Azure Stack Hub jest objęta planami pomocy technicznej Standard, Pro Direct i Premium.

  • Nie. Nie będą naliczane żadne opłaty za transfer danych w ramach sieci wirtualnej

  • Yes. Active Visual Studio Enterprise subscribers get one private pipeline included in Team Services accounts in which they are a member. You will see one private pipeline per Visual Studio Enterprise subscriber added in your Team Services account. Click Settings, and go to the Build and Release page. Learn more about Private Pipelines.