Czy subskrybent programu Visual Studio może uruchamiać w usłudze Azure Virtual Machines oprogramowanie, na które uzyskał licencje w ramach usługi MSDN?

Tak. Każdy aktualny subskrybent programu Visual Studio, który uaktywnił subskrypcję, może uruchamiać większość oprogramowania licencjonowanego w ramach usługi MSDN w usłudze Azure Virtual Machines, co zapewnia większą elastyczność tworzenia i testowania aplikacji. To prawo do używania w chmurze dotyczy wszystkich programów objętych subskrypcją MSDN z wyjątkiem klienckiej wersji systemu Windows i systemu Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać system Windows Server w usłudze Azure Virtual Machines, ale ponieważ nie jest to częścią prawa do używania w chmurze, będą obciążani według stawki usługi Virtual Machines w systemie Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać usługę Virtual Machines w klienckim systemie Windows jedynie w ramach subskrypcji korzyści MSDN Azure lub subskrypcji MSDN: tworzenie i testowanie — płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. Więcej szczegółów na temat praw do używania w chmurze zawiera oficjalny dokument dotyczący licencjonowania programu Visual Studio i MSDN. Oprócz tego nowego prawa do używania dla subskrybentów programu Visual Studio zostały zaktualizowane korzyści Azure MSDN w celu zaoferowania subskrybentom MSDN miesięcznych środków na używanie usług platformy Azure i obniżonych stawek za używanie usługi Virtual Machines w systemie Windows Server.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.