Czy subskrybent programu Visual Studio może uruchamiać w usłudze Azure Virtual Machines oprogramowanie, na które uzyskał licencje w ramach usługi MSDN?

Tak. Każdy aktualny subskrybent programu Visual Studio, który uaktywnił subskrypcję, może uruchamiać większość oprogramowania licencjonowanego w ramach usługi MSDN w usłudze Azure Virtual Machines, co zapewnia większą elastyczność tworzenia i testowania aplikacji. To prawo do używania w chmurze dotyczy wszystkich programów objętych subskrypcją MSDN z wyjątkiem klienckiej wersji systemu Windows i systemu Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać system Windows Server w usłudze Azure Virtual Machines, ale ponieważ nie jest to częścią prawa do używania w chmurze, będą obciążani według stawki usługi Virtual Machines w systemie Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać usługę Virtual Machines w klienckim systemie Windows jedynie w ramach subskrypcji korzyści MSDN Azure lub subskrypcji MSDN: tworzenie i testowanie — płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. Więcej szczegółów na temat praw do używania w chmurze zawiera oficjalny dokument dotyczący licencjonowania programu Visual Studio i MSDN. Oprócz tego nowego prawa do używania dla subskrybentów programu Visual Studio zostały zaktualizowane korzyści Azure MSDN w celu zaoferowania subskrybentom MSDN miesięcznych środków na używanie usług platformy Azure i obniżonych stawek za używanie usługi Virtual Machines w systemie Windows Server.

Related questions and answers

  • Tak, można z niej korzystać w ponad 140 krajach, w których platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego. Oferta nie obejmuje produktów należących do suwerennej chmury w regionach US Government i Azure (Niemcy).

  • Usługa Azure Bot Service umożliwia tworzenie wszystkich rodzajów botów, od wewnętrznych botów firmowych pomagających w finalizacji określonych transakcji po boty publiczne w takich kanałach jak Skype, Facebook Messenger, Slack i Microsoft Teams, które reprezentują Twoją markę i pomagają poprawić jakość obsługi klienta. Boty są oparte na szerokim zakresie usług Azure Cognitive Services, aby umożliwić obsługę obrazów i mowy, analizę tekstu, analizę tonacji i nie tylko. Gdy to konieczne, boty mogą przekierowywać rozmowy do fizycznych agentów.

  • Usługa Azure Bot Service obsługuje różne metody uwierzytelniania: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/bot-builder-authentication?tabs=csharp%2Cbot-oauth.

  • Szczegółowy cennik usługi Azure Bot Service można znaleźć na stronie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/bot-service/.

  • Aby utworzyć nowego bota za pomocą usługi Azure Bot Service lub zestawu SDK i narzędzi platformy Bot Framework, zacznij od przejścia na stronę https://botframework.com. Znajdziesz na niej wskazówki dotyczące planowania, tworzenia, testowania i oceniania bota.

  • Możesz wytrenować model języka bota w usłudze Language Understanding (LUIS): https://www.luis.ai.