Kiedy będziecie obsługiwać więcej kanałów?

Zespół usługi Bot Service zawsze ewaluuje nowe kanały i telemetrię użycia. Sugestie dotyczące nowych kanałów usługi Bot Service można przesyłać tutaj oraz w repozytoriach GitHub.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers