Jak najlepiej wykorzystać możliwości usługi QnA Maker?

Najlepszą metodą utworzenia świetnego bota jest jego wielokrotne testowanie. Analizuj dane czatów. Aktualizuj bazę wiedzy. Sprawdź, czy dostępne są odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów. Dowiedz się więcej o procesie usługi QnA Maker

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

  • Usługa Azure Bot Service umożliwia tworzenie wszystkich rodzajów botów, od wewnętrznych botów firmowych pomagających w finalizacji określonych transakcji po boty publiczne w takich kanałach jak Skype, Facebook Messenger, Slack i Microsoft Teams, które reprezentują Twoją markę i pomagają poprawić jakość obsługi klienta. Boty są oparte na szerokim zakresie usług Azure Cognitive Services, aby umożliwić obsługę obrazów i mowy, analizę tekstu, analizę tonacji i nie tylko. Gdy to konieczne, boty mogą przekierowywać rozmowy do fizycznych agentów.

  • Usługa Azure Bot Service obsługuje różne metody uwierzytelniania: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/bot-builder-authentication?tabs=csharp%2Cbot-oauth.

  • Szczegółowy cennik usługi Azure Bot Service można znaleźć na stronie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/bot-service/.

  • Możesz wytrenować model języka bota w usłudze Language Understanding (LUIS): https://www.luis.ai.

  • Informacje o zestawie Microsoft Bot Framework SDK można znaleźć na stronie https://github.com/microsoft/botframework.

  • Platforma Bot Framework ma dużą bazę klientów i deweloperów. Aby znaleźć więcej informacji o klientach i ich historiach, przejdź na stronę https://customers.microsoft.com i wyszukaj usługę Azure Bot Service.