Jak najlepiej wykorzystać możliwości usługi QnA Maker?

Najlepszą metodą utworzenia świetnego bota jest jego wielokrotne testowanie. Analizuj dane czatów. Aktualizuj bazę wiedzy. Sprawdź, czy dostępne są odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów. Dowiedz się więcej o procesie usługi QnA Maker

Usługa Azure Bot

Related questions and answers