As a Visual Studio Enterprise subscriber, do I get additional pipelines for Visual Studio Team Services?

Yes. Active Visual Studio Enterprise subscribers get one private pipeline included in Team Services accounts in which they are a member. You will see one private pipeline per Visual Studio Enterprise subscriber added in your Team Services account. Click Settings, and go to the Build and Release page. Learn more about Private Pipelines.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Informacje na temat zamykania organizacji.

  • Informacje na temat obsługi typów kont.

  • Informacje na temat rozliczeń.

  • Dowiedz się, które przeglądarki są obsługiwane.

  • Dowiedz się, jak dostosowywać elementy robocze i szablony procesu.

  • Informacje na temat tworzenia rozwiązań innych niż firmy Microsoft.