Are there changes I need to make to my on-premises environment?

No. You can use Azure Log Analytics by only using the Log Analytics agent on the servers or virtual machines that you’d like to onboard.

If you’re using Log Analytics through a System Center Operations Manager environment, then you need to install the latest update rollup for System Center 2012 R2. Check your version of Operations Manager by going to the Console Administration page.

Related questions and answers

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach umowy klienta firmy Microsoft, możesz anulować istniejący plan, a następnie zakupić wyższą warstwę planu w witrynie Azure Portal.

  Jeśli masz umowę Enterprise Agreement, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Plan pomocy technicznej możesz kupić w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure lub witryny Azure Portal. Plan pomocy technicznej jest również dostępny w ramach umowy klienta firmy Microsoft. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement i chcesz kupić plan pomocy technicznej Professional Direct, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach umowy klienta firmy Microsoft, odnowimy go automatycznie przy użyciu zarejestrowanej formy płatności.

  Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem partnera lub przedstawiciela firmy Microsoft, powiadomi Cię on, gdy nadejdzie czas na odnowienie.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach umowy klienta firmy Microsoft, zmiany można wprowadzać w witrynie Azure Portal. Aby zmienić plan pomocy technicznej, najpierw musisz anulować istniejący plan, a następnie kupić nowy. Aby anulować, wybierz subskrypcję planu pomocy technicznej, którą chcesz anulować, a następnie wybierz pozycję Anuluj subskrypcję*.

  Jeśli masz pytania dotyczące zmiany lub anulowania planu pomocy technicznej, utwórz nowy wniosek o pomoc techniczną. Jako Typ problemu* wybierz Zarządzanie subskrypcją*. Wybierz odpowiedni plan pomocy technicznej, a następnie wybierz pozycję Żądanie anulowania subskrypcji*. Ponieważ plany pomocy technicznej są rozliczane miesięcznie, nie otrzymasz proporcjonalnego zwrotu w przypadku anulowania przed końcem miesiąca.

  Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem partnera lub przedstawiciela firmy Microsoft, skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy.

 • Opłaty będą naliczane miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację usługi Azure Cost Management i rozliczeń.

 • Miesięczny koszt planu pomocy technicznej obejmuje jedno konto rozliczeniowe niezależnie od liczby subskrypcji lub użytkowników w ramach tego konta.

  Wszystkie subskrypcje powiązane z kontem rozliczeniowym mają ten sam plan pomocy technicznej i wszyscy użytkownicy z prawami administratora/właściciela w dowolnej subskrypcji powiązanej z kontem z planem pomocy technicznej będą mogli korzystać z pomocy technicznej dla tych subskrypcji. Przejdź do witryny Azure Portal, aby wyświetlić listę subskrypcji na Twoim koncie.