Czy istnieją opłaty za transakcje za pośrednictwem witryny Azure Marketplace?

Gdy licencja na oprogramowanie wydawcy jest kupowana za pośrednictwem witryny Azure Marketplace, przychody z tego tytułu są dzielone między firmę Microsoft i wydawcę zgodnie z warunkami i postanowieniami znajdującymi się w [Umowie wydawcy witryny Microsoft Marketplace](http://download.microsoft.com/download/B/1/3/B134B02E-72D4-4C60-80D3-358D5EAF28FB/Microsoft Marketplace Publisher Agreement.pdf). Za rozwiązania wydawców korzystające z modelu „bring your own license” nie są naliczane jakiekolwiek opłaty za transakcje.

Related questions and answers