Czy są jakieś ograniczenia dotyczące czasu, przez jaki wystąpienie oprogramowania serwera może być uruchomione w lokacji dodatkowej w przypadku używania korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance?

Tak, odzyskiwania testowe są ograniczone do krótkich okresów testowania odzyskiwania po awarii przez jeden tydzień na każde 90 dni.

Azure Site Recovery

Related questions and answers

  • Zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi aplikacji innej firmy.

  • Firma Oracle oferuje przenośność licencji klientom, którzy chcą uruchamiać oprogramowanie Oracle na platformie Microsoft Azure. Zobacz Licencjonowanie oprogramowania Oracle w środowisku przetwarzania danych w chmurze. Partnerstwo firmy Oracle z firmą Microsoft umożliwia klientom wdrażanie oprogramowania Oracle w chmurach publicznych i prywatnych firmy Microsoft przy zapewnieniu certyfikacji i wsparcia firmy Oracle. Szczegółowe informacje zawiera dokument dotyczący licencjonowania odzyskiwania danych firmy Oracle.

  • Te produkty serwerowe powinny być licencjonowane za pośrednictwem umowy SPLA na zasadach normalnego licencjonowania serwerów (za rdzeń, za użytkownika itp.).

  • Platforma Azure jest szeroko certyfikowana do uruchamiania rozwiązań SAP na platformie Azure — zarówno na platformie bieżącej generacji (NetWeaver), jak i na platformie następnej generacji (HANA). Certyfikaty wystawiane przez SAP są oparte na kombinacji aplikacji biznesowej (produktu SAP), systemu operacyjnego gościa i systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dowiedz się więcej. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji SAP Notes w witrynie SAP Support Portal.

  • Serwery muszą być w pełni licencjonowane przy użyciu licencji systemu Windows Server. Jeśli klient jest objęty aktywnym pakietem Software Assurance w systemie Windows Server w lokacji głównej, może wdrożyć system Windows Server w lokacji dodatkowej za pomocą korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance tylko do celów odzyskiwania po awarii w środowiskach nieprodukcyjnych. Zapoznaj się z dokumentem Prawa do używania produktów, aby określić, czy użytkowanie przez klienta spełnia kryteria korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

  • Tak. Nawet jeśli usługa Azure Site Recovery będzie bezpłatna przez pierwsze 31 dni dla chronionego wystąpienia, mogą zostać naliczone opłaty za usługę Azure Storage, transakcje magazynowe i transfer danych. Opłaty za zasoby obliczeniowe platformy Azure mogą zostać również naliczone dla odzyskanej maszyny wirtualnej.