Czy istnieją jakieś wytyczne co do tego, co powinien zawierać profil w Katalogu partnerów Azure?

Celem Katalogu partnerów Azure jest zapewnianie list klientom, którzy muszą nawiązać kontakt z partnerami w kontekście wykorzystywania oferty chmury publicznej platformy Azure. Pamiętając o tym, prosimy partnerów o opisanie ich firm w kontekście udostępnianych usług/rozwiązań dla platformy Microsoft Azure spełniających wymagania klienta.

 • Ogólnie mówiąc, należy zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi oznaczania marką Azure (np. Microsoft Azure, a nie Windows Azure)
 • Profil musi zawierać logo (340x148 pikseli w formacie png, jpg lub jpeg)
 • Adres URL powinien wskazywać Twoją firmę na platformie Microsoft Azure, a nie ogólną stronę główną
 • Opis usługi nie może być ogólny (np. omówienie firmy), ale odpowiadający Twojej praktyce w dziedzinie usług dla platformy Microsoft Azure
 • Profil musi się odwoływać tylko do tych usług/rozwiązań platformy Azure, z których aktywnie korzystasz i o których masz aktualną wiedzą

Related questions and answers

 • Narzędzie wiersza polecenia BotSkills umożliwia zautomatyzowanie połączenia między asystentem wirtualnym i umiejętnościami, co obejmuje proces aktualizowania modeli wysyłania i tworzenia połączeń z uwierzytelnianiem, gdy są wymagane.

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/botskills/

 • Szablon asystenta wirtualnego platformy Bot Framework umożliwia utworzenie asystenta konwersacyjnego dopasowanego do Twojej marki, spersonalizowanego dla Twoich użytkowników i dostępnego na różnych klientach i urządzeniach. Ten szablon znacznie upraszcza tworzenie projektu nowego bota, oferując integrację podstawowych intencji konwersacji, usługi Dispatch, usługi LUIS i usługi QnA Maker, umiejętności oraz automatyczne wdrożenie usługi ARM.

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/overview/virtualassistant/

 • Aby zbierać opinie z asystenta wirtualnego Bot Framework, zobacz: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/virtual-assistant/feedback/

 • Application Insights to usługa platformy Azure, która obsługuje analizy dotyczące aplikacji, infrastruktury i sieci. Platforma Bot Framework może używać telemetrii usługi Application Insights w celu dostarczania informacji o wydajności bota i śledzenia kluczowych metryk. Zestaw Bot Framework SDK jest dostarczany z kilkoma przykładami pokazującymi, w jaki sposób dodać telemetrię do bota i generować raporty (dołączone).

  Power BI to usługa analizy biznesowej, która pozwala wizualizować dane i udostępniać szczegółowe informacje w organizacji. Można pozyskiwać dane z usługi Application Insights do dynamicznych pulpitów nawigacyjnych i raportów na żywo.

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/overview/analytics/

 • Aby skonfigurować uwierzytelnianie OAuth dla umiejętności związanych z organizacją zadań (umiejętności Kalendarz, Poczta e-mail lub Do zrobienia), zobacz: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/skills/manualauthsteps/