Czy istnieją jakieś wytyczne co do tego, co powinien zawierać profil w Katalogu partnerów Azure?

Celem Katalogu partnerów Azure jest zapewnianie list klientom, którzy muszą nawiązać kontakt z partnerami w kontekście wykorzystywania oferty chmury publicznej platformy Azure. Pamiętając o tym, prosimy partnerów o opisanie ich firm w kontekście udostępnianych usług/rozwiązań dla platformy Microsoft Azure spełniających wymagania klienta.

  • Ogólnie mówiąc, należy zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi oznaczania marką Azure (np. Microsoft Azure, a nie Windows Azure)
  • Profil musi zawierać logo (340x148 pikseli w formacie png, jpg lub jpeg)
  • Adres URL powinien wskazywać Twoją firmę na platformie Microsoft Azure, a nie ogólną stronę główną
  • Opis usługi nie może być ogólny (np. omówienie firmy), ale odpowiadający Twojej praktyce w dziedzinie usług dla platformy Microsoft Azure
  • Profil musi się odwoływać tylko do tych usług/rozwiązań platformy Azure, z których aktywnie korzystasz i o których masz aktualną wiedzą

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.