Czy istnieją jakieś wytyczne co do tego, co powinien zawierać profil w Katalogu partnerów Azure?

Celem Katalogu partnerów Azure jest zapewnianie list klientom, którzy muszą nawiązać kontakt z partnerami w kontekście wykorzystywania oferty chmury publicznej platformy Azure. Pamiętając o tym, prosimy partnerów o opisanie ich firm w kontekście udostępnianych usług/rozwiązań dla platformy Microsoft Azure spełniających wymagania klienta.

 • Ogólnie mówiąc, należy zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi oznaczania marką Azure (np. Microsoft Azure, a nie Windows Azure)
 • Profil musi zawierać logo (340x148 pikseli w formacie png, jpg lub jpeg)
 • Adres URL powinien wskazywać Twoją firmę na platformie Microsoft Azure, a nie ogólną stronę główną
 • Opis usługi nie może być ogólny (np. omówienie firmy), ale odpowiadający Twojej praktyce w dziedzinie usług dla platformy Microsoft Azure
 • Profil musi się odwoływać tylko do tych usług/rozwiązań platformy Azure, z których aktywnie korzystasz i o których masz aktualną wiedzą

Related questions and answers

 • Aby przekonwertować istniejącego bota V4 na umiejętność, odwiedź stronę: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

 • Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure można łatwo uzyskać, przechodząc w trybie online do witryny Azure Portal i przesyłając żądanie pomocy technicznej. Dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami jest oferowany w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure, a pomoc techniczna jest świadczona w ramach jednego z planów pomocy technicznej platformy Azure. Aby uzyskać wskazówki krok po kroku dotyczące witryny Azure Portal, zobacz Jak utworzyć żądanie obsługi na platformie Azure. Możesz również tworzyć bilety pomocy technicznej i zarządzać nimi programistycznie przy użyciu interfejsu API REST biletu pomocy technicznej platformy Azure.

 • Yes. Active Visual Studio Enterprise subscribers get one private pipeline included in Team Services accounts in which they are a member. You will see one private pipeline per Visual Studio Enterprise subscriber added in your Team Services account. Click Settings, and go to the Build and Release page. Learn more about Private Pipelines.

 • Nie. Nie będą naliczane żadne opłaty za transfer danych w ramach sieci wirtualnej

 • Dysk tymczasowy to dysk podłączony bezpośrednio do wdrożonej maszyny wirtualnej. Zamknięcie maszyny wirtualnej powoduje usunięcie danych na dysku tymczasowym. Jeśli potrzebujesz trwałego miejsca do przechowywania danych, jest dostępnych wiele typów i rozmiarów dysków danych trwałych, za które są naliczane osobne opłaty. Więcej informacji można znaleźć w cenniku zasobów magazynowych. Jeśli chcesz korzystać z magazynu trwałych maszyn wirtualnych, zalecamy użycie usługi Managed Disks, która oferuje lepsze funkcje zarządzania, skalowalność, dostępność i zabezpieczenia.

 • Tak, dzięki funkcji przenośności licencji, jeśli korzystasz z pakietu Software Assurance, możesz „przenieść własną licencję” w przypadku wszystkich obsługiwanych produktów serwerowych uruchamianych na maszynach wirtualnych.