Czy ceny są takie same dla wszystkich metod routingu ruchu?

Tak, ceny zapytań DNS i kontroli kondycji są takie same, niezależnie od używanej metody routingu ruchu.

Traffic Manager

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Usługa Traffic Manager umożliwia zwiększenie wydajności aplikacji krytycznych, monitorując punkty końcowe hostowanej usługi systemu Azure i dostarczając funkcje automatycznej pracy awaryjnej w przypadku wyłączenia usługi. W tym celu usługa Traffic Manager stale monitoruje kondycję każdego punktu końcowego usługi. Gdy w ramach takiej „kontroli kondycji” zostanie wykryte wyłączenie usługi, usługa Traffic Manager przekieruje ruch do innych usług.

  • Gdy komputer użytkownika wykonuje zapytanie DNS, nie kontaktuje się bezpośrednio z serwerami nazw usługi Traffic Manager. Zamiast tego te zapytania są wysyłane za pośrednictwem cyklicznych serwerów DNS uruchamianych przez przedsiębiorstwa i usługodawców internetowych. Te serwery buforują odpowiedzi DNS, dzięki czemu zapytania innych użytkowników mogą być przetwarzane szybciej. Buforowane odpowiedzi nie docierają do serwerów nazw usługi Traffic Manager, więc nie powodują naliczania opłat. Czas trwania buforowania jest ustalany na podstawie parametru „Czas wygaśnięcia” (TTL) w oryginalnej odpowiedzi DNS. Ten parametr można skonfigurować w usłudze Traffic Manager — wartość domyślna to 300 sekund, a minimalna — 30 sekund. Używając większej wartości parametru Czas wygaśnięcia, można zwiększyć ilość danych buforowanych przez cykliczne serwery DNS, a dzięki temu zmniejszyć opłaty za zapytania DNS. Jednak zwiększenie czasu buforowania wpływa także na to, jak szybko zmiany stanu punktu końcowego są wykrywane przez użytkowników, na przykład czasy przełączania do trybu failover dla użytkowników w przypadku awarii punktu końcowego będą dłuższe. Z tego powodu nie zaleca się używania bardzo dużych wartości parametru Czas wygaśnięcia. Podobnie, mniejsze wartości parametru TTL powodują skrócenie czasów pracy awaryjnej, ale czas buforowania jest krótszy, przez co więcej zapytań będzie kierowanych do serwerów nazw usługi Menedżer ruchu. Dzięki możliwości skonfigurowania wartości parametru TTL usługa Traffic Manager umożliwia wybranie wartości parametru TTL, która najlepiej spełnia wymagania biznesowe używanej aplikacji.

  • Zawsze, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji, zapytanie DNS jest używane w celu zamapowania nazwy usługi na jej adres IP. Dostarczając różne odpowiedzi na różne zapytania DNS, usługa Traffic Manager umożliwia routing ruchu przychodzącego do wielu hostowanych usług platformy Azure, niezależnie od tego, czy są one uruchamiane w jednym centrum danych, czy też w różnych centrach danych na całym świecie. Usługa Traffic Manager umożliwia wybranie jednej z metod routingu ruchu, takich jak wydajność, tryb failover i działanie okrężne. Używając tych metod w celu efektywnego zarządzania ruchem, można zagwarantować wysoką wydajność, dostępność oraz odporność aplikacji.