Czy opłata za transfery danych przez połączenie VPN jest naliczana osobno?

Transfery danych przez połączenia sieci VPN do witryn lokalnych lub Internetu są zazwyczaj rozliczane osobno według zwykłych stawek za transfer danych.

Related questions and answers